Tag: #bhadragol #jigri #manjuri #nepali_song

संगीत
जन्मदिनमा जिग्रीले रक्षासँग ल्याए 'मञ्जुरी'

जन्मदिनमा जिग्रीले रक्षासँग ल्याए 'मञ्जुरी'

जन्मदिनमा जिग्रीले रक्षासँग ल्याए मञ्जुरी