Tag: #कोरोनाबाट #मृत्यु #हुनेको #शव #भ्यान’ #बन्दै

संगीत
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापन गर्न  ‘रोबो भ्यान’ बन्दै

कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापन गर्न ‘रोबो भ्यान’...

कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापन गर्न ‘रोबो भ्यान’ बन्दै