Tag: #लुगाले #कोरोना #रोक्ने #दाबी #कम्पनीलाई #अस्ट्रेलियामा #लाखौँ #डलर #जरिवाना #corona #covid #clothes #anticovid #scam

विचार
लुगाले कोरोना रोक्ने दाबी गर्ने कम्पनीलाई अस्ट्रेलियामा लाखौँ डलर जरिवाना

लुगाले कोरोना रोक्ने दाबी गर्ने कम्पनीलाई अस्ट्रेलियामा...

लुगाले कोरोना रोक्ने दाबी गर्ने कम्पनीलाई अस्ट्रेलियामा लाखौँ डलर जरिवाना